Torkilstrup kirke, Falster – Konservering af inventar og div. rekonstruktions arbejde

Torkilstrup kirke, Falster – Konservering af inventar og div. rekonstruktions arbejde

Konservering og restaurering af altertavle, prædikestol og Lydhimmel. Torkilstrup kirke – Falster.

Firmaet fortog snedker og billedskærermæssig istandsættelse, og partiel rekonstruktion af manglende dele på storfeltet på altertavlen. Genindsættelse af originalt alterbillede, man havde indsat et altermaleri af B.S. Ingemanns kone Lucie i 1840, i altertavlen. Der er fortaget diverse stabiliserende/konsoliderendearbejder, og kompletteringer på inventaret, ligesom der er blevet tilvirket en ny dæksplade på krongesimsen, og en ny pult. Det historiske inventar er udført af Jørgen Ringnis o.1650.

Date

27. maj 2015

Category

Rekonstruktion & Nyskæring, Restaurering og Konservering